THE PROJECT

Pledge Projesi’nin temel amacı, sağlam temelleri olan ve kullanıcılar için çekici olduğu kadar karar verme süreçlerinde cesaretlendiren çevrimiçi bir okul rehberlik programı geliştirmektir. Aynı zamanda, farklı kariyer geçişlerinde başa çıkmak için ihtiyaç duyulan araç ve kaynakları sağlamak için rehberliğin eşlik ettiği bir maceradır. Öğrencileri karar vermeleri için güçlendirme fikrinden hareket eder.

Proje, dijital araçlardan yararlanılarak yönlendirmenin yapılacağı bir dizi oyunlaştırılmış etkinlik ve eylemle hayata geçirilecektir. Bu kapsamda, öğrencilere kariyer yönetimi ile ilgili becerilerini geliştirmeleri ve yaşamları boyunca kariyer geçişlerinde onlara eşlik etmeleri için gerekli olan yaşam becerilerine yönelik rehberlik hizmetleri sunulacaktır.

Projenin hedefleri:

– Öğrenciler ve aileler için yapılandırılmış bir biçime sahip çevrimiçi oyunlaştırılmış danışmanlık faaliyetlerine kolay ve eşit erişim sunmak. Bireyin gelişimini teşvik eden yeterlilikleri geliştirmek.

– Karar vermede güçlendirme ve özerklik. Proje aracılığıyla öğrencilerin karar verme için gerekli becerilerin yanısıra kariyer yönetimi ile ilgili becerileri edinmelerini teşvik etmek.

– Tüm öğrencilerin kariyer geçişleri için beceri ve yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak. Yaşam boyunca karar vermeyi ve geçişleri yönetmeyi öğrenmek.

– Yaşam ve profesyonel meslek projesinin inşasında ve kariyer yönetiminde öğrencilere eşlik etmek:

o Belirli zamanlarda belirli müdahalelerle ilgili değildir

o Sürekli bir süreçtir

o Kişilerin becerilerini, yetkinliklerini, ilgi alanlarını vb. belirlemelerini sağlar.

o Eğitim, kişisel ve mesleki kararlar yoluyla tanımlanan sürekli bir süreçtir

o Bu kapsamlı bir projedir. Kişisel yönler, eğitim teklifi ve profesyonel fırsatlar devreye girer.

 

Pledge Projesi’nin araç ve sonuç seti şunları içerecektir:

– 1 çevrimiçi okul rehberlik programı

– 1 Kariyer Yönetimi Becerileri Değerlendirme aracı

– 4 bağlam ve ortak kuruluş – İspanya, İtalya, Türkiye ve Portekiz

– 160 öğrenci ve rehberlik uygulayıcısının katıldığı Pilot Eylem Taahhüt Programı ve CMS Değerlendirme Aracı

– Projenin çoğaltıcı etkinliklerine 110 katılımcı

– Proje faaliyetlerine katılan toplam en az 200 eğitim profesyoneli